Körens historia

KÖRENS HISTORIA

Linköpingskören Pro Musica är en blandad kör som bildades 1962 av Gerhard Dornbusch.


Gerhard Dornbusch studerade musik i hemlandet Tyskland och hade en läromästare vid namn Fritz Jödhe. Denne drevs av ett patos och menade att musik och sång är verktyg som kan användas för att förena människor av olika nationaliteter och kan överbrygga motsättningar människor emellan. Gerhard och många andra av hans studiekamrater tog till sig budskapet och lovade varandra att verka i Pro Musica-anda: För Musiken, alltså.


I det turbulenta politiska klimatet i 1930-talets Europa och under andra världskriget förstärktes Gerhards övertygelse om att musik var ett medel för att komma till rätta med de problem som uppstått, och han ville göra sångare till brobyggare mellan länder. Han hade blivit förälskad i en skånska vid namn Ingrid och därför flyttat till Sverige. Den första kärleken följdes snart av en förälskelse i den svenska folkmusiken.


Gerhard bildade körer eller musikensembler var han kom i Sverige, t ex i Växjö och Finspång. Han gav ut svenska folkvisor i arrangemang för skolkör, och han spred sitt musikaliska budskap via kurser för kördirigenter i Medlefors. Dessutom bildade han Rikskören Pro Musica och ledde den fram till sin död.